KLANTENDIENST

Je bent hier:

Manorga HANGT KRACHTIGE WAARDEN AAN

Manorga levert niet alleen standaard en ad-hocoplossingen, maar onderhoudt ook een wezenlijke relatie met haar partners. De mening van de klanten is doorslaggevend en stappen tot verbetering van producten worden gezamenlijk met hen genomen. Hiermee kan het bedrijf aan alle verwachtingen van de klanten voldoen en anticiperen op de behoeften van de markt.

Al naargelang de aard van uw projecten kunnen onze onderzoeksbureaus of onze technisch-commerciële medewerkers uw bedrijfsomgeving, uw eisen analyseren, u helpen uw opslagplan op te stellen en daarna uw tekeningen te ontwerpen.

DE KLANTEN STAAN IN HET CENTRUM VAN ONZE AANDACHT

Ons leitmotiv is: beantwoorden aan de behoeften en vragen, al dan niet geuit, van de klanten.
Iedere fase van contact met de klant is in onze ogen even belangrijk en we stellen alles in het werk om te voldoen aan en te anticiperen op alle vragen.

WE HECHTEN EEN ESSENTIEEL BELANG AAN SERVICE

Een persoonlijke benadering, passende oplossingen, deskundige adviesbureaus, twee vernieuwende productieterreinen en een efficiënte logistiek zijn de pijlers waarop wij ons aanbod van kwalitatief hoogstaande producten bouwen. Deze gegevens nemen een essentiële plaats in in onze taakopvatting.

WIJ HOUDEN ONS AAN ONZE BELOFTES

“Je houden aan je belofte” is een filosofie bij Manorga.
Onze belofte op het gebied van kwaliteit is de eerste, maar ook onze beloftes op het gebied van vernieuwing en service zijn essentieel. Op deze solide basis werken onze teams samen met onze klanten, met inachtneming van ieders doelstelling.

ONZE AANWEZIGHEID OP TALRIJKE BEDRIJFSSECTOREN

 • Inrichting voor winkels en voorraadbeheer
 • De automobielindustrie
 • Logistieke centra en opslagruimten
 • Industriële benodigdheden
 • Industrie
 • Dienstverlenende sector
 • Opslag
 • Kantoormeubilair
 • Tertiair
 • Archivering
 • Industriële postorderverkoop

EEN VERNIEUWENDE MANIER VAN WERKEN OM TEGEMOET TE KOMEN AAN NIEUWE BEHOEFTEN

Sinds haar oprichting is het beleid van Manorga gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten.
Het bedrijf verbindt zich tot een vernieuwende manier van werken en blijft daarbij in nauw contact met de verschillende behoeften van de markt om opslag beter te organiseren en opslagruimte te optimaliseren.

SAMENWERKING BIJ OMVANGRIJKE PROJECTEN

PERMANENTE CREATIES

De eerste taak voor Manorga is vernieuwing. Onze adviesbureaus ontwerpen voortdurend nieuwe fabricagestandaarden maar ook op de klant afgestemde producten en oplossingen op maat. Fabricage van onze producten vindt plaats binnen de meest gunstige levertermijnen, vanaf planvorming tot realisatie.

STANDAARDOPLOSSINGEN WORDEN STEEDS OPNIEUW BEKEKEN

Onze missie tot ontwikkeling en verbetering van onze producten heeft als doel u producten van hoge kwaliteit aan te bieden.
Ons groot gamma aan standaard producten past in alle opstellingen en is aanpasbaar aan veranderingen van werkmethodes.

EEN LUISTEREND OOR

De teams van Manorga verenigen flexibiliteit, knowhow en industriële competentie en luisteren actief naar de verschillende behoeften van de markt.

EEN INNOVERENDE BENADERING

ManOrga maakt voorstellen, bestudeert complete oplossingen en beantwoordt zo alle vragen van klanten, zelfs de vragen die nog niet gesteld zijn.
Ieder jaar worden 2 nieuwe producten gecreëerd of opnieuw ontworpen.

ERKENDE PRODUCTKWALITEIT

Manorga levert niet alleen standaard en ad-hocoplossingen, maar onderhoudt ook een wezenlijke relatie met haar partners.
De mening van de klanten is doorslaggevend en stappen tot verbetering van producten worden gezamenlijk met hen genomen. Hiermee kan het bedrijf aan alle verwachtingen van de klanten voldoen en anticiperen op de behoeften van de markt.

Robuustheid, veiligheid en estheticisme zijn de drie pijlers van de kwaliteitsverplichting die we onszelf voor al onze producten hebben opgelegd.

ONZE FABRIEK IS VOORZIEN VAN EEN GEHEEL GEÏNTEGREERD PRODUCTIEPROCES

Met onze twee moderne en goed uitgeruste fabrieksterreinen, met een oppervlakte van 30.000 m², zijn wij in staat flexibel te produceren en levertijden te bieden die voldoen aan de wensen van de klant.
Doordat ons bedrijf gevestigd is in het centrum van Europa en we commercieel actief zijn in 17 landen heeft onze deskundigheid een internationale uitstraling.

ONZE TECHNISCHE MIDDELEN ZIJN VOORTDUREND IN ONTWIKKELING

Onze adviesbureaus, fabrieken en logistieke afdelingen zijn uitgerust met de meest vooruitstrevende technische voorzieningen. Ons investeringsbeleid richt zich geheel naar onze vernieuwende en ontwikkelingsgeoriënteerde werkwijze.

WIJ HECHTEN VEEL BELANG AAN DE KNOWHOW EN ATTITUDE VAN ONZE TEAMS

De medewerkers van onze teams zijn gericht opgeleid voor het ManOrga-proces en zijn klantgericht. Ze worden gemotiveerd door hun vak en zijn zeer vertrouwd met onze werkmethodes.
0
jaar ervaring
0
collega’s met een gezamenlijke missie
0
m² fabriek in Frankrijk

BIJ OMVANGRIJKE PROJECTEN WERKEN WIJ MET ONZE KLANTEN SAMEN

Om de beste oplossing aan te dragen begeleiden wij onze klanten bij complexe projecten, vanaf het moment van onderzoek naar de eerste opzet, waarbij met technische, budgettaire en reglementaire eisen rekening wordt gehouden.

WE KUNNEN NOG EERDER BEMIDDELEN

Al naar gelang de aard van uw projecten kunnen onze onderzoeksbureaus of onze technisch-commerciële medewerkers uw bedrijfsomgeving, uw eisen analyseren, u helpen uw opslagplan op te stellen en daarna uw tekeningen te ontwerpen.

Net als de kwaliteit van onze processen en onze producten is de zorg voor veiligheid van onze geproduceerde installaties essentieel voor ons, daarbij rekening houdend met geldende normen en regelgeving.

Het toegang geven tot of toegang beperken van opgeslagen goederen of gearchiveerde documenten maakt vaak integraal deel uit van het opslagplan. Manorge biedt een lijn aan accessoires en praktische opslagoplossingen aan voor industriële opslagplaatsen, commerciële bedrijfsruimten en archieven.